قبل از حضور با شماره های مطب در تماس باشید

معرفی دکتر محمدرضا عرب

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل فوق تخصص جراحی پلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1399

فارغ  التحصیل تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1388

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1381

سوابق کاری

سابقه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بم سال 1399
سابقه 5 سال جراحی های متعدد و موفق در زمینه جراحی عمومی